Czech Rise Up

Czech Rise Up

Výzva vypsána Ministerstvem průmyslu a obchodu, která pomáhá malým a středním podnikům s digitalizací a lepší konkurenceschopností. Kontaktujte nás a inovujte tou nejjednodušší možnou cestou.

Co je předmětem výzvy?

Cílem Výzvy je podpora poskytování odborného poradenství v oblasti digitální transformace za účelem zvýšení digitální úrovně malých a středních podniků působících na českém trhu. Přínosem má být zvýšení konkurenceschopnosti podniku a podpora řešení hospodářských a sociálních následků krize způsobené koronavirovým onemocněním COVID-19.

Jaké jsou podmínky?

Výzva je již vypsána a datum ukončení příjmu žádostí o poskytnutí dotace je 31.3. 2023 19:00 hod. nebo do vyčerpání alokace. Cílové území výzvy obsahuje území celé České republiky. Termín pro ukončení realizace projektu činí do 6 měsíců od vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace, nejpozději však do 30. září 2023. 

Jaký je rozsah?

  • Plánovaná alokace výzvy 500 mil. Kč 
  • Rozsah: 50.000 Kč až 200.000 € (dle aktuálního kurzu)
  • Míra podpory činí 85 % 

Pro koho je výzva určena?

  • Malí a střední podnikatelé 

Jak může Addvery pomoci?

  • Pomůžeme s kompletní žádostí o dotaci
  • Podchytíme důležité detaily a kritické body
  • Zajistíme řádné plnění